ReLEx Smile คืออะไรกันนะ

ผู้ที่มีปัญหาสายตามาไม่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นความผิดปกติที่เกิดในภายหลังจากการใช้สายตาที่ผิดวิธีหรือใช้สายตาที่หนักสูงเกินไปจนเกิดปัญหาก็ตาม หลายคนพยายามหาวิธีที่จะลดความเป็นปัญหาของสายตาให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด ซึ่งหลายคนบรรเทาปัญหาโดยการสวมแว่นที่ช่วยเพิ่มหรือลดระดับการมองเห็นให้คมชัดตามระยะวัตถุจริงให้ได้มากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นการบรรเทาปัญหาได้ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรจะเข้ารับการรักษากับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านของการแก้ปัญหาเรื่องดวงตา เพราะจะทำให้สามารถกลับมามองเห็นปกติได้อย่างถาวรและมีมุมมองที่ดีกว่าการใส่แว่นอย่างแน่นอน แต่ยังมีหลาย ๆ คนที่ยังกลัวการผ่าตัดและกังวลกับความเจ็บปวดและผลกระทบที่อาจตามมา จนกระทั่งได้มารู้จักกับการรักษาแบบ ReLEx SMILE ที่ช่วยเปลี่ยนความคิดของใครหลาย ๆ คนไปเลยทีเดียว  การรักษาด้วย ReLEx SMILE  การรักษาแบบ ReLEx SMILE. หรือที่รู้จักกันอีกนัยหนึ่งว่า Refractive Lenticule Extraction เป็นการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดและทันสมัยมากในปัจจุบัน โดยจะมีการใช้แสงของ Laser เข้ามาเกี่ยวข้อง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษานี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้าใจและมั่นใจมากที่สุด การรักษาจะมีการแยกชั้นของกระจกตาซึ่งภายในกระจกตาจะมีเลนส์อยู่ภายใน เมื่อทำการแยกชั้นกระจกตาแล้วนำเลนส์ออกมาผ่านแผลที่ผ่าตัดเล็ก ๆ เพียงแค่ 2-4 มิลลิเมตรเท่านั้น เพื่อนำมาปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมกับสายตามากที่สุด นับว่าเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำมีแผลขนาดเล็กมากและเป็นการรบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาที่น้อยที่สุดจะไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือระคายเคือง เมื่อเทียบกับการผ่าตัดเลสิกแบบเดิมที่อาจทำให้เกิดอาการตาแห้งภายหลังการรักษาได้   โดยการรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE นี้นั้นจะใช้เวลาการผ่าตัดที่น้อยแต่สามารถมองเห็นได้ดีใช้สายตาได้เป็นปกติด้วยระยะเวลาเพียง 1-2 วันสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนไม่มีปัญหาสายตา นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและแทบไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นสายตาเลย ซึ่งข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ที่แตกต่างจากการรักษาโดย Lasik ทั่วไปนั่นก็คือผู้เข้ารับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมานในขณะทำการผ่าตัดจะรู้สึกสบายตาทันทีภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ไม่ระคายเคืองตาหรือมีปัญหามารบกวนดวงตาของผู้รับการรักษาเลย ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแผลสามารถสมานได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในขณะใช้สายตา สามารถแก้ปัญหาสายตาที่สั้นได้ถึง 1,000 และสายตาที่เรียงได้ถึง 500 นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาที่ทันสมัยและมีความแม่นยำมากที่สุดในปัจจุบัน 

ReLEx SMILE
0 Comments
ReLEx SMILE

ผู้ที่มีปัญหาสายตามาไม่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นความผิดปกติที่เกิดในภายหลังจากการใช้สายตาที่ผิดวิธีหรือใช้สายตาที่หนักสูงเกินไปจนเกิดปัญหาก็ตาม หลายคนพยายามหาวิธีที่จะลดความเป็นปัญหาของสายตาให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด ซึ่งหลายคนบรรเทาปัญหาโดยการสวมแว่นที่ช่วยเพิ่มหรือลดระดับการมองเห็นให้คมชัดตามระยะวัตถุจริงให้ได้มากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นการบรรเทาปัญหาได้ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรจะเข้ารับการรักษากับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านของการแก้ปัญหาเรื่องดวงตา เพราะจะทำให้สามารถกลับมามองเห็นปกติได้อย่างถาวรและมีมุมมองที่ดีกว่าการใส่แว่นอย่างแน่นอน แต่ยังมีหลาย ๆ คนที่ยังกลัวการผ่าตัดและกังวลกับความเจ็บปวดและผลกระทบที่อาจตามมา จนกระทั่งได้มารู้จักกับการรักษาแบบ ReLEx SMILE ที่ช่วยเปลี่ยนความคิดของใครหลาย ๆ คนไปเลยทีเดียว 

การรักษาด้วย ReLEx SMILE 

การรักษาแบบ ReLEx SMILE. หรือที่รู้จักกันอีกนัยหนึ่งว่า Refractive Lenticule Extraction เป็นการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดและทันสมัยมากในปัจจุบัน โดยจะมีการใช้แสงของ Laser เข้ามาเกี่ยวข้อง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษานี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้าใจและมั่นใจมากที่สุด การรักษาจะมีการแยกชั้นของกระจกตาซึ่งภายในกระจกตาจะมีเลนส์อยู่ภายใน เมื่อทำการแยกชั้นกระจกตาแล้วนำเลนส์ออกมาผ่านแผลที่ผ่าตัดเล็ก ๆ เพียงแค่ 2-4 มิลลิเมตรเท่านั้น เพื่อนำมาปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมกับสายตามากที่สุด นับว่าเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำมีแผลขนาดเล็กมากและเป็นการรบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาที่น้อยที่สุดจะไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือระคายเคือง เมื่อเทียบกับการผ่าตัดเลสิกแบบเดิมที่อาจทำให้เกิดอาการตาแห้งภายหลังการรักษาได้  

โดยการรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE นี้นั้นจะใช้เวลาการผ่าตัดที่น้อยแต่สามารถมองเห็นได้ดีใช้สายตาได้เป็นปกติด้วยระยะเวลาเพียง 1-2 วันสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนไม่มีปัญหาสายตา นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและแทบไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นสายตาเลย ซึ่งข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ที่แตกต่างจากการรักษาโดย Lasik ทั่วไปนั่นก็คือผู้เข้ารับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมานในขณะทำการผ่าตัดจะรู้สึกสบายตาทันทีภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ไม่ระคายเคืองตาหรือมีปัญหามารบกวนดวงตาของผู้รับการรักษาเลย ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแผลสามารถสมานได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในขณะใช้สายตา สามารถแก้ปัญหาสายตาที่สั้นได้ถึง 1,000 และสายตาที่เรียงได้ถึง 500 นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาที่ทันสมัยและมีความแม่นยำมากที่สุดในปัจจุบัน 


Leave a Reply

Your email address will not be published.