แนะนำการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับช่วงวัย

0 Comments

การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากของเล่นเสริมพัฒนาการจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการสมอง ร่างกาย และเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้แก่ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นของเล่นแต่ละชนิดจึงมีความเหมาะสมกับช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไป  ฉะนั้นไปดูกันเลยว่า แต่ละช่วงวัยควรเลือกของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการในด้านใดบ้าง  วิธีการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  เด็กอายุ 0-6 เดือน จะเป็นช่วงที่เด็กกำลังปรับตัวให้เข้ากับโลกของภายนอก ดังนั้นการเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ควรจะเป็นของเล่นที่ช่วยการกระตุ้นในการมองเห็น การได้ยิน รวมทั้งของเล่นที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กสามารถจดจำ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  เด็กอายุ 6-12 เดือน ควรเลือกของเล่นที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัส เสริมสร้างความคิด และจินตนาการของเด็ก อีกทั้งของเล่นยังต้องมีส่วนช่วยในเรื่องของสติปัญญา และเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แก่เด็กในวัยนี้ได้  เด็กอายุ 1-2 ขวบ เด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่กล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรง ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ การเคลื่อนที่ รวมทั้งของเล่นที่มีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การแยกแยะสิ่งต่าง ๆ   เด็กอายุ 2-3 ขวบ เด็กวัยนี้กำลังเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งกำลังจดจำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ควรเลือกเป็นของของที่ช่วยสร้างสติปัญญา ให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง  เด็กอายุ 3-4 ขวบ เด็กวัยนี้จะมีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ดังนั้นของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการควรจะเป็นของเล่นที่ช่วยกระตุ้นในด้านการทรงตัว การใช้มือ และตาให้สัมพันธ์กัน พร้อมทั้งจะต้องสอนการเรียนรู้เรื่องสี และตัวอักษรให้แก่เด็กด้วยเช่นกัน  ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กมีประโยชน์อยู่มากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ให้แก่เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ตามธรรมชาติ ซึ่งหลายประเทศได้มีการนำของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ไปทดลองสร้างโลกแห่งจินตนาการของเด็ก จะเห็นได้เลยว่าของเล่นเหล่านี้ สามารถเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นของเล่นลักษณะรูปทรงต่าง ๆ […]