ชิปปิ้งจากจีน คืออะไร ทำไมใครๆก็นิยม

0 Comments
ชิปปิ้งจากจีน

shipping หรือ ชิปปิ้ง ในปัจจุบันเป็นกระแสที่กำลังนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-จีนที่ค่อนข้างดี จากความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เติบโตในภาพกว้าง ผนวกกับความเติบโตของตลาดเศรษฐกิจจีนที่เริ่มหันเข้ามาลงทุนอย่างจริงจังในประเทศไทย และในทิศทางตรงข้าม ความสนใจของกลุ่มทุนไทยก็เริ่มหันไปลงทุนในจีนกันมากอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลตามซึ่งการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนมาก ทั้งอาหารการกิน เครื่องนุ่มห่ม สินค้าอุปโภค-บริโภคต่างๆนานา ก็ล้วนมีการนำเข้ามาทั้งสิ้น จนกระทั่งธุรกิจชิปปิ้งจากจีนก็กลายมาเป็นที่สนใจในปัจจุบัน มีผู้คนที่เริ่มหันมาให้ความสนใจประกอบการนำเข้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเติบโตขึ้นการเรียนภาษาจีนที่ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นทวีคูณ  ดังนั้น วันนี้เราลองมาสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังกันก่อน ว่าความหมายของคำว่า ชิปปิ้งนั้น แท้จริงคืออะไร ก่อนที่จะไปเข้าใจ ชิปปิ้งจากจีน กัน ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยกับความหมายของคำว่า shipping ในบทความนี้กันได้เลย  ความหมายโดยแท้จริงของคำว่า Shipping คือ บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือลูกค้า ทำหน้าที่ติดต่องานด้านเอกสารสำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า โดยการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และนอกจากนั้นยังมีการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เช่น ประสานงานกับบริษัทขนส่งหรือธนาคาร ซึ่งในภาษาทางการ การประสานงานเหล่านนี้ เรามักจะเรียกคำว่า Shipping แทนคำว่า ตัวแทนออกของ โดยทั้งนี้ การที่ใครจะมาเป็น ตัวแทนออกของ (Shipping) จะต้องขออนุญาตกับกรมศุลกากรโดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของจะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรองอีกด้วย  ดังนั้น ในท่ามกลางกระแสชิปปิ้งสินค้าจากจีนที่กำลังเติบโต การเล่าเรียนภาษาจีนเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนออกของ หรือ ชิปปิ้งให้กับจีน จึงเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก แบบไม่เคยมีมาก่อน […]